Sağlık Yüksekokulu; 1992 yılında hemşirelik ve ebelik bölümlerinden oluşan iki bölümle lisans düzeyinde eğitim yapmak üzere 3837 sayılı kanunun 19. maddesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu 31 Mayıs 2008 tarihinde üniversitemizin kurulmasıyla birlikte üniversitemize bağlanmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında akademik ve idari personel ataması yapılmış, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmetler bölümleri de açılmıştır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında aktif olarak eğitime başlamıştır. Eğitim,  % 30 İngilizce içermesi dolaysıyla yabancı dil hazırlık eğitimi + 4 yıl olmak üzere beş yıl sürmektedir.

Bu bölümün amacı, dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bendlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” itfaiye teşkilatları tarafından yönetilmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmek için imzalamış olduğu anlaşmalar ile bu doğrultuda hazırladığı uyum yasalarının bir kısmı da bu konuyu kapsamaktadır. Bu hizmeti vermek için çağdaş donanımlı ve iyi eğitilmiş “Acil Yardım Uzmanı ve Afet Yöneticileri”ne ihtiyaç vardır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla Amerikan Ulusal Afet Yönetimi Birliği (FEMA) ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bir eğitim anlaşması imzalanmıştır. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla yapılan bu anlaşma gereğince tüm iller kademeli olarak Afet Yönetimi konusunda standart bir eğitimden geçirilecektir. Uygulamanın ana dayanaklarından biri de yeniden yapılandırılmış itfaiye teşkilatlarıdır. Bu amaçla doğacak  nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve Yöneticilerine olan ihtiyacın, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıyla karşılanması temel hedef olarak benimsenmiştir. Ülkemiz genelinde birçok Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde iki yıllık “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” (AAT) önlisans programı ile iki üniversitemizde “İtfaiye ve Yangın Güvenliği” (İYG) Önlisans Programı bulunmaktadır.  Programdan mezun olanların yönetici olabilmeleri için lisans diploması almaları gerekmektedir. İlk olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde  daha sonra  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna bağlı “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümü, AAT ile İYG Önlisans programlarının genel anlamda bütünleştirilerek vereceği lisans düzeyindeki eğitimle bu açığı kapatacaktır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü,  AAT,  Arama-Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren çok yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır. Bu eğitimin verilmesinde, Gümüşhane'deki mevcut potansiyel kullanılacaktır.