Ülkemizdeki sağlık sisteminin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapabilecek kapasite, bilgi, beceri ve donanıma sahip acil yardım ve afet alanında sağlık yöneticileri yetiştirmek, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, mesleki ve etik değerlere sahip pozitif enerji yayan kendi alanında uzman yöneticiler yetiştirmektir.